1. MIJN GIFT

Ik schenk eenmalig

of

Ik schenk maandelijks*

Waarom hebben wij je hulp nodig?


Omdat iedere 2 minuten iemand lepra krijgt. Een ziekte die niet dodelijk is, maar wél ernstige verminkingen en handicaps veroorzaakt.

Als deze ziekte op tijd opgespoord en behandeld wordt, is ze perfect geneesbaar. Maar de slachtoffers hebben vaak geen toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg.

Dankzij jouw gift creëren onze teams op het terrein weer een mooie toekomst voor mensen met lepra.
Jij kan het verschil maken in hun leven.

Wist je dat je voor een totaal aan giften van min. € 40 op jaarbasis recht hebt op een fiscaal voordeel?
Dit betekent dat je tot 45% van je gift kunt recupereren in de vorm van een belastingvermindering. Zo kan je gift van €50 je in werkelijkheid maar €27,5 kosten.

BEDANKT, namens alle patiënten en het medisch personeel!

*Door dit mandaatformulier te ondertekenen geef ik de toestemming aan Damiaanactie om een opdracht te sturen naar mijn bank teneinde het aangeduide bedrag van mijn rekening te debiteren en sta ik mijn bank toe om mijn rekening te debiteren volgens de instructies van Damiaanactie met schuldeisernummer BE38ZZZ190D000000060.
Ik kan deze Europese domiciliëring laten terugbetalen volgens de voorwaarden in de overeenkomst met mijn bank. Een verzoek tot terugbetaling richt ik binnen 8 weken na de datum van debitering van het bedrag van mijn rekening, aan mijn bank. Ik kan bij mijn bank informatie krijgen over de terugbetaling en over mijn rechten met betrekking tot dit mandaat.

2. MIJN GEGEVENS

* Verplichte velden (deze gegevens zijn noodzakelijk om van uw fiscale aftrek gebruik te kunnen maken)

Wij respecteren je privacy

Damiaanactie hecht heel veel belang aan de bescherming van je gegevens. Hiervoor onderschrijft ze de Europese GDPR (General Data Protection Regulation).

Jouw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden meegedeeld. Betreffende de verdere verwerking van je gegevens, je rechten en hoe je ze kan uitoefenen verwijzen wij graag naar het Damiaanactie privacybeleid. Je kan ook meteen een mailtje richten aan [email protected].

3. MIJN BETALING

100% beveiligd betaalplatform

Ik bevestig mijn gift via bankkaart

Vervaldatum

De veiligheidscode bestaat uit de 3 laatste cijfers op de keerzijde van uw bankkaart

Ik bevestig mijn gift via e-banking

Zorgeloos schenken

Ik doe liever een overschrijving

IBAN: BE05 0000 0000 7575
BIC: BPOTBEB1
Mededeling: 7774

Deze website is 100% beveiligd.
Je bankgegevens zitten achter slot en grendel via het SSL-protocol. Ze worden op geen enkel moment opgeslagen op onze informatiesystemen.

Onze dienst donateurs is ten alle tijden beschikbaar voor het beantwoorden van je vragen. Aarzel zeker niet contact op te nemen via: [email protected]

Je kunt erop vertrouwen dat Damiaanactie haar fondsenwervende activiteiten permanent evalueert, en op een ethische manier uitvoert.
Ook wij zijn lid van deVereniging voor Ethische Fondsenwerving (VEF).