WETTELIJKE BEPALINGEN

REDACTEUR

Deze site is uitgegeven door:
Damiaanactie
Boulevard Léopold II / Leopold II-laan 263
1081 Bruxelles-Brussel - Belgique-België
Email : info@actiondamien.be

De hoofdredacteur is ​Eva De Boeck
Conform de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens (art 34 van de wet "informatique et libertés"van 6 januari 1978), beschikt u over het recht tot inzicht, wijziging, verwijdering en oppositie van behandeling van uw persoonlijke gegevens en het gebruik daarvan voor marketingdoeleinden.
De informatie wordt opgeslagen in onze database en is uitsluitend bestemd voor intern gebruik van Damiaanactie.

U kunt uw recht uitoefenen door u te richten aan:
Damiaanactie
Boulevard Léopold II / Leopold II-laan 263
1081 Bruxelles-Brussel - Belgique-België
Email : info@actiondamien.be

HOSTING

Deze site wordt exclusief gehost in datacenters in Europa (Ierland en Duitsland) van het bedrijf Amazon Web Services (AWS):
Amazon Web Services Inc.
410 Terry Avenue North,
Seattle, WA 98109-5210, USA
http://aws.amazon.com

Alle geautomatiseerde gegevens die u betreffen, worden op strikt vertrouwelijke wijze behandeld en zijn tweemaal versleuteld.
Het bedrijf iRaiser zet zich in om zijn oplossingen optimaal te beveiligen.