MIJN GIFT

Ik doe een eenmalige gift

Waarom hebben wij je hulp nodig?

• Omdat jaarlijksmeer dan 10 miljoen mensen tuberculosekrijgen, waarvan 1,6 miljoen het niet halen.

• Omdatiedere 3 minuten iemand lepra krijgt. Een ziekte die niet dodelijk is, maar wél ernstige verminkingen en handicaps veroorzaakt.

• Omdat1 miljoen mensenjaarlijks besmet raken met leishmaniasis, wat lijdt tot chronische zweren, misvormingen en sociale uitsluiting.

Worden deze ziektes op tijd opgespoord en behandeld zijn ze perfect geneesbaar. Maar de slachtoffers hebben vaakgeen toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg.

*Door dit mandaatformulier te ondertekenen geef ik de toestemming aan Damiaanactie om een opdracht te sturen naar mijn bank teneinde het aangeduide bedrag van mijn rekening te debiteren en sta ik mijn bank toe om mijn rekening te debiteren volgens de instructies van Damiaanactie met schuldeisernummer BE38ZZZ190D000000060.
Ik kan deze Europese domiciliëring laten terugbetalen volgens de voorwaarden in de overeenkomst met mijn bank. Een verzoek tot terugbetaling richt ik binnen 8 weken na de datum van debitering van het bedrag van mijn rekening, aan mijn bank. Ik kan bij mijn bank informatie krijgen over de terugbetaling en over mijn rechten met betrekking tot dit mandaat.

Dankzij jouw gift creëren onze teams op het terrein weer een mooie toekomst voor mensen met lepra, tuberculose of leishmaniasis.
Jij kan het verschil maken in hun leven.

Wist je dat je vooreen totaal aan giftenvanmin. € 40 op jaarbasis recht hebt op eenfiscaal voordeel?
Dit betekent dat je tot 45% van je gift kunt recupererenin de vorm van een belastingvermindering. Zo kost je gift van € 50 je in werkelijkheid maar € 27,50

2. MIJN GEGEVENS

* Verplichte velden

Wij respecteren je privacy


Damiaanactie onderschrijft de GDPR
(General Data Protection Regulation)

Wij delen jouw persoonlijke gegevens nooit mee aan derden.
De behandeling van je gegevens is onderworpen aan de Europese privacywet 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoons gegevens, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Conform deze wetgeving heb je ten alle tijden het recht je gegevens te bekijken, wijzigen of verwijderen. Om beroep te doen op dit recht, richt je je tot:

Damiaanactie
Leopold II-laan 263
1081Brussel
België

telefoon: 02 422 59 11
e-mail: geven@damiaanactie.be

3. MIJN BETALING

100% beveiligd betaalplatform

Ik bevestig mijn gift via bankkaart

Vervaldatum

De veiligheidscode bestaat uit de 3 laatste cijfers op de keerzijde van uw bankkaart

Ik bevestig mijn gift via e-banking

Zorgeloos schenken

Ik maak liever een overschrijving

IBAN: BE05 0000 0000 7575
BIC: BPOTBEB1


Deze website is 100% beveiligd.
Je bankgegevens zitten achter slot en grendel via het SSL-protocol. Ze worden op geen enkel moment opgeslagen op onze informatiesystemen.

Onze dienst donateurs is ten alle tijden beschikbaar voor het beantwoorden van je vragen. Aarzel zeker niet contact op te nemen via: geven@damiaanactie.be

Je kunt erop vertrouwen dat Damiaanactie haar fondsenwervende activiteiten permanent evalueert, en op een ethische manier uitvoert.
Ook wij zijn lid van deVereniging voor Ethische Fondsenwerving (VEF).