1. MIJN GIFT

Ik doe een eenmalige gift

of

Ik schenk elke maand *

Waarom hebben wij je hulp nodig?

• Omdat jaarlijks meer dan 10 miljoen mensen tuberculose krijgen, waarvan 1,4 miljoen het niet halen.
• Omdat elke 2 minuten iemand lepra krijgt. Een ziekte die niet dodelijk is, maar wél ernstige verminkingen en handicaps veroorzaakt.
• Omdat jaarlijks 1 miljoen mensen besmet raken met leishmaniasis, met chronische zweren, misvormingen en sociale uitsluiting tot gevolg.

Enkel als deze ziektentijdig opgespoord en behandeld worden, kan je ervan genezen. Maar de slachtoffers hebben vaak geen toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg.

Dankzij jouw gift creëren onze teams op het terrein weer een mooie toekomst voor mensen met lepra, tuberculose of leishmaniasis.
Jij kan het verschil maken in hun leven.

Fiscaal voordeel: krijg tot 45% van je giftbedrag teruggestort!
Dit betekent dat je voor een totaal aan giften van min. € 40 op jaarbasis tot 45% kunt terugtrekken in de vorm van belastingvermindering. Je gift van € 50 kan je in werkelijkheid dus slechts € 27,5 kosten.

Bedankt, in naam van alle patiënten en medische teams!

*Door dit online formulier in te vullen, geef ik de toestemming aan Damiaanactie om een automatische bankopdracht op te starten waardoor mijn gekozen bedrag van mijn (kredietkaart) rekening gedebiteerd wordt. Ik sta aldus mijn bank toe om mijn rekening te debiteren volgens de instructies van Damiaanactie met schuldeisernummer BE38ZZZ190D000000060. Ik kan deze Europese domiciliëring laten terugbetalen volgens de bankvoorwaarden en via Damiaanactie. Een verzoek tot terugbetaling richt ik binnen de 8 weken na de datum van afhouding van het bedrag van mijn rekening. Ik kan bij mijn bank informatie krijgen over de terugbetaling en over mijn rechten met betrekking tot dit mandaat.

2. MIJN GEGEVENS

* Verplichte velden (deze gegevens zijn noodzakelijk om van uw fiscale aftrek gebruik te kunnen maken)

Wij respecteren je privacy


Damiaanactie onderschrijft de Europese GDPR (General Data Protection Regulation).

Wij delen jouw persoonlijke gegevens nooit mee aan derden.
De behandeling van je gegevens is onderworpen aan de Europese privacywet 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoons gegevens, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Conform deze wetgeving heb je ten alle tijden het recht je gegevens te bekijken, wijzigen of verwijderen. Om beroep te doen op dit recht, richt je je tot:

Damiaanactie
Leopold II-laan 263
1081 Brussel
België

telefoon: 02 422 59 11
e-mail: [email protected]

3. MIJN BETALING

100% beveiligd betaalplatform

Ik bevestig mijn gift via bankkaart

Ik bevestig mijn gift via e-banking

Zorgeloos schenken

Ik doe liever een overschrijving

IBAN: BE05 0000 0000 7575
BIC: BPOTBEB1
Mededeling: 2512

Deze website is 100% beveiligd.
Je bankgegevens zitten achter slot en grendel via het SSL-protocol. Ze worden op geen enkel moment opgeslagen op onze informatiesystemen.

Onze dienst donateurs is ten alle tijden beschikbaar voor het beantwoorden van je vragen. Aarzel zeker niet contact op te nemen via: [email protected]

Je kunt erop vertrouwen dat Damiaanactie haar fondsenwervende activiteiten permanent evalueert, en op een ethische manier uitvoert.
Ook wij zijn lid van deVereniging voor Ethische Fondsenwerving (VEF).