1. MIJN GIFT

Ik doe een eenmalige gift

of

Ik schenk elke maand *

Waarom hebben wij je hulp nodig?

• Omdat jaarlijks meer dan 10 miljoen mensen tuberculose krijgen, waarvan 1,6 miljoen het niet halen.

• Omdat elke 2 minuten iemand lepra krijgt. Een ziekte die niet dodelijk is, maar wél ernstige verminkingen en handicaps veroorzaakt.

• Omdat1 miljoen mensen jaarlijks besmet raken met leishmaniasis, met chronische zweren, misvormingen en sociale uitsluiting.

Enkel als deze ziektentijdig opgespoord en behandeld worden, kan je ervan genezen. Maar de slachtoffers hebben vaak geen toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg.

Dankzij jouw gift creëren onze teams op het terrein weer een mooie toekomst voor mensen met lepra, tuberculose of leishmaniasis.
Jij kan het verschil maken in hun leven.

*Door dit mandaatformulier te ondertekenen geef ik de toestemming aan Damiaanactie om een opdracht te sturen naar mijn bank teneinde het aangeduide bedrag van mijn rekening te debiteren en sta ik mijn bank toe om mijn rekening te debiteren volgens de instructies van Damiaanactie met schuldeisernummer BE38ZZZ190D000000060.
Ik kan deze Europese domiciliëring laten terugbetalen volgens de voorwaarden van mijn bank en bij Damiaanactie. Een verzoek tot terugbetaling richt ik binnen 8 weken na de datum van afhoudingvan het bedrag van mijn rekening. Ik kan bij mijn bank informatie krijgen over de terugbetaling en over mijn rechten met betrekking tot dit mandaat.


Voortaan kan je tot 60% van je gift terugkrijgen ipv 45%!
De overheid keurde enkele nieuwe steunmaatregelen goed naar aanleiding van de Covid-19-pandemie. Dit betekent dat je voor een totaal aan giften van min. 40 euro op jaarbasis tot 60% terug kunt krijgen in vorm van belastingvermindering. Je gift van € 50 kan je in werkelijkheid dus slechts € 20 kosten.

Bedankt, in naam van alle patiënten en medische teams!

2. MIJN GEGEVENS

* Verplichte velden

Wij respecteren je privacy


Damiaanactie onderschrijft de Europese GDPR (General Data Protection Regulation).

Wij delen jouw persoonlijke gegevens nooit mee aan derden.
De behandeling van je gegevens is onderworpen aan de Europese privacywet 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoons gegevens, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Conform deze wetgeving heb je ten alle tijden het recht je gegevens te bekijken, wijzigen of verwijderen. Om beroep te doen op dit recht, richt je je tot:

Damiaanactie
Leopold II-laan 263
1081 Brussel
België

telefoon: 02 422 59 11
e-mail: geven@damiaanactie.be

3. MIJN BETALING

100% beveiligd betaalplatform

Selecteer de betaalkaart van uw keuze

Vervaldatum

De veiligheidscode bestaat uit de 3 laatste cijfers op de keerzijde van uw bankkaart

of Selecteer uw betaalmethode

Zorgeloos schenken

Ik doe liever een overschrijving

IBAN: BE05 0000 0000 7575
BIC: BPOTBEB1
Mededeling: 2512

Deze website is 100% beveiligd.
Je bankgegevens zitten achter slot en grendel via het SSL-protocol. Ze worden op geen enkel moment opgeslagen op onze informatiesystemen.

Onze dienst donateurs is ten alle tijden beschikbaar voor het beantwoorden van je vragen. Aarzel zeker niet contact op te nemen via: geven@damiaanactie.be

Je kunt erop vertrouwen dat Damiaanactie haar fondsenwervende activiteiten permanent evalueert, en op een ethische manier uitvoert.
Ook wij zijn lid van deVereniging voor Ethische Fondsenwerving (VEF).